VI ER EN DEL AF LØSNINGEN – IKKE PROBLEMET
14. June 2023

1. juni vedtog Folketinget en ny såkaldt “hooligan-lov”. En lov der indeholder en lang række nye redskaber for myndighederne, herunder muligheden for at udstede midlertidige opholdsforbud uden klagemulighed (f.eks. grundet støjende adfærd eller brug af pyroteknik i en fanmarch) – samt muligheden for at kunne tilbageholde hele fanafsnit på stadion efter kampene. I tillæg til den nye lov, skal det såkaldte Dialogforum løbende følge op på udviklingen og effekten af de tiltag, der nu bliver iværksat, samt komme med forslag til yderligere tiltag. Dialogforummet spiller derfor en afgørende rolle i fremtidens arbejde for at fortsætte og fremme udviklingen af den positive fankultur i Danmark. Netop af den grund har Sektion 12 Foreningen gennem det seneste halve år forsøgt at få en plads i denne “ekspertgruppe”. En plads vi i den grad mener at vi er berettiget til (se nærmere herom i vores åbne brev vedrørende deltagelse i dialogforummet udsendt 18. oktober 2022).Klik på billedet for at forstørre

I dag afholdes første møde i Dialogforummet siden vedtagelsen af den nye lov. Et møde som Sektion 12 Foreningen desværre ikke er velkomne til at deltage i. Dette må vi beklageligt konstatere på baggrund af de tilbagemeldinger vi har modtaget fra Politiet. Til trods for at både F.C. København, FCKFC og Divisionsforeningen har været positivt indstillet over for vores deltagelse, har meldingen været den modsatte fra Politiet side. I lyset af ovenstående vil vi i stedet dele et udpluk af vores bekymringer her. Bekymringer som ligeledes er formidlet direkte til FCKFC og F.C. København.

Det er vores klare opfattelse, at dansk fodbold over de seneste mange år, generelt har været inde i en positiv udvikling ift. hvor trygt det er at gå til fodbold. Denne udvikling korrelerer med udviklingen af den positive og aktive fankultur, der er kendetegnet ved stemning, tifoer, brug af stemningsskabende pyroteknik mv. Det er disse positive og festlige elementer, , og ikke højere/kollektive straffe, nultolerance og lovgivning, der de seneste mange år har tiltrukket nye fans til stemningstribunerne rundt om i landet, og som har været medvirkende til de talrige tilskuerrekorder vi har set den seneste tid. Alligevel har vi de seneste år set en voldsom øget fokus på hooliganisme fra medier, myndigheder og politikere. Dette skyldes ikke en stigning i problemet, men en øget fokus på de få episoder der har været. Alle der har haft sin gang i fanmiljøerne de seneste to årtier vil kunne genkende dette billede, der også bakkes op statistisk.

Vores store bekymring er derfor, at man fra myndighedernes side risikerer at skade mere end man gavner, hvis man forsøger at ramme de få negative elementer ved at skyde med spredehagl. Vi forstår fuldt ud ønsket om at styrke indsatsen mod disse få negative elementer. Vores bekymringer handler således heller ikke om modstand mod bedre datadeling (inden for lovens rammer) eller håndhævelse af retfærdige stadionkarantæner. Men vælger man fra myndighedernes side at tro at løsningen skal findes i vilkårlige påbud, kollektive straffe, nultolerance over for pyroteknik osv., så risikerer man blot at vende den positive udvikling og skabe en farlig og uhensigtsmæssig forråelse af fanmiljøerne. Dette er i vores optik en reel trussel mod den positive udvikling vi ser over hele landet, samt i vores eget fanmiljø over de seneste år. En trussel både fans og klubber bør tage seriøst.

Hvis vi var velkomne om bordet til Dialogforummets møde i dag, var der særligt ét spørgsmål vi gerne ville stille de øvrige deltagere: Når man ser på regnestykket mest mulig positiv fankultur overfor mindst mulig negativ fankultur, hvilket land i resten af Europa ville I så gerne bytte med? I vores optik er Danmark nemlig det land i Europa hvor dette regnestykke går mest i plus overhovedet. Dermed ikke sagt at alle parter ikke skal forsætte arbejdet for den positive fankultur, men måske er status quo slet ikke så slemt, og måske risikerer man faktisk at vende udviklingen til noget mere negativt. Nultolerance samt højere og flere straffe (rettet mod fans såvel som klubberne) er ikke løsningen på de få men reelle problemer der i det danske fanmiljø. Det er der utallige konkrete eksempler på rundt om i hele Europa. Hvis man ønsker det skal være trygt og festligt at gå til fodbold på stadion, så er gode vilkår for den positive fankultur og det tætte samarbejder mellem klubber og fans, det som gør forskellen – ikke en forråelse grundet pres udefra. Dette har historien også bevist i F.C. København.

Vi i Sektion 12 Foreningen skal hermed gentage vores ønske om at deltage aktivt i arbejdet med at fremme den positive fankultur via fremtidig deltagelse i Dialogforummet.

/ Sektion 12 Foreningen