GENERALFORSAMLING
14. November 2021

Tidspunkt: torsdag den 9. juni kl. 19.00
Sted: Parken

Dagsorden jf. Sektion 12 Foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. – Forslag skal være modtaget på foreningen@s12.dk senest en uge før generalforsamlingen.
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Alle medlemmer har adgang, man tilmelder sig ved at sende en mail til foreningen@s12.dk med angivelse af medlemsnr.
I henhold til Foreningens vedtægter § 7 har medlemmer af Foreningen, der har haft gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, stemmeret til generalforsamlingen. Alle stemmer vægtes ens.
Man kan få godkendt fuldmagter gennem henvendelse til foreningen@s12.dk indtil den 7. juni.

Vel mødt,

Med venlig hilsen
Sektion 12 Foreningens bestyrelse