GENERALFORSAMLING
25. May 2023

Sektion 12 Foreningen indkalder til åben generalforsamling for foreningens medlemmer.

Det vil være en mulighed for at øge dialogen mellem foreningens bestyrelse og medlemmer. Vi håber, det vil give medlemmer et bedre kendskab til det arbejde, der foregår i foreningen, og hvad ens penge går til. Derudover ser vi frem til eventuelle input udefra.

Sektion 12 Foreningen sørger for aftensmad og lidt at drikke til mødet.

Tidspunkt: Mandag den 12. juni kl. 19.00
Sted: Haralds Bodega – Jagtvej 177, 2100 København Ø

Dagsorden jf. Sektion 12 Foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag – Forslag skal være modtaget på foreningen@s12.dk senest en uge før generalforsamlingen
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Alle medlemmer har adgang. Tilmelding foregår __HER__.
I henhold til Foreningens vedtægter § 7 har medlemmer af Foreningen, der har haft gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, stemmeret til generalforsamlingen. Alle stemmer vægtes ens.
Man kan få godkendt fuldmagter gennem henvendelse til foreningen@s12.dk frem til den 10. juni.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Sektion 12 Foreningens bestyrelse