Persondatapolitik for Sektion 12 Foreningen
Sektion 12 Foreningen (herefter “Foreningen”) forpligter sig til at beskytte persondataoplysninger tilknyttet medlemmer og besøgende på hjemmesiden og deltagere til arrangementer. Foreningen tager beskyttelse af medlemmers privatliv alvorligt og overholder alle gældende love og regler om beskyttelse af personoplysninger, herunder navnligt EU's General Data Protection Regulation (GDPR). Nærværende persondatapolitik angiver Foreningens praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger.

Indsamling af personoplysninger
Foreningen indsamler personoplysninger fra dets medlemmer og besøgende på hjemmesiden med formålet om at højne niveauet af betjening og kommunikation. Disse oplysninger kan omfatte navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for Foreningens afholdelse og tilvejebringelse af aktiviteter.

Brug af personoplysninger
Foreningen bruger personoplysninger til følgende formål:
At yde service til og kommunikere med Foreningens medlemmer og besøgende på hjemmesiden, herunder udsende nyheder og informationer. Relevante informationer til Foreningens medlemmer vil blive fremsendt pr. SMS, hvilken service medlemmerne kan afmelde via nedenstående kontaktoplysninger.
Medlemmer af Foreningen samtykker herved i at modtage relevant information via SMS i kraft af deres medlemskab.
At behandle betalinger for medlemskontingenter, arrangementer eller tilsvarende ydelser i relation til Foreningen og Sektion 12.
At forbedre Foreningens hjemmeside og tjenester.

Videregivelse af personoplysninger
Foreningen kan videregive personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere med det formål og såfremt det er nødvendigt for at levere sine tjenester, såsom betalingsbehandling og kommunikation. Af tredjepartstjenesteudbydere kan blandt andet nævnes Shopify, som varetager betalingsbehandlinger for Foreningen. Foreningen vil ikke sælge eller udleje personoplysninger til nogen tredjepart.

Opbevaring af data
Foreningen opbevarer medlemmers personoplysninger sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysningerne vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at levere tjenester til medlemmerne.

Adgang til personoplysninger
Foreningen skal gøre deres medlemmer opmærksomme på deres rettigheder i medfør af gældende persondatalovgivning, herunder deres ret til indsigt, ændring og sletning af deres personoplysninger samt ret til at få oplyst, hvem der behandler deres data.

Foreningens medlemmer og besøgende på hjemmesiden har således ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Foreningen opbevarer, samt ret til at anmode om ændring eller sletning af deres oplysninger. Anmodninger om adgang, ændring mv. skal fremsendes til: foreningen@s12.dk.

Sikkerhed
Foreningen har truffet rimelige foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, uautoriseret adgang, ændringer, ødelæggelse og misbrug.

Ændringer i persondatapolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende persondatapolitik. I tilfælde af ændringer vil disse blive varslet og fremsendt til de enkelte medlemmer en måned før den ændrede persondatapolitiks ikrafttræden. Eventuelle ændringer vil herudover blive offentliggjort på Foreningens hjemmeside.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller Foreningens håndtering af personoplysninger, bedes du kontakte Foreningen på: foreningen@s12.dk.